Usnadněte si stěhování jak jen to jde

Stěhování a vyklízení bývá nepříjemnou a zdlouhavou záležitostí. Klíčový obrat ovšem nastane tehdy, pokud si ušetříme starosti spojené se stěhováním věcí a zapojíme profesionální firmu. Ta zajistí montáž a demontáž nábytku, zabalení stěhovaných předmětů do kartónů a balících fólií, cenné předměty zabalí do speciálních obalů a poradí si i s těžkými břemeny. Se stěhováním se často pojí i vyklízení, takže oceníme také služby jako třeba odvoz starého nábytku a nepotřebných věcí na skládku. 

Stěhování těžkých břemen svépomocí nedokážeme.

V takovém případě musíme oslovit stěhovací firmu se speciální technikou. Taková firma nám může nabídnout i kompletní stěhovací servis, tedy demontáž a montáž nábytku, odvoz starého nábytku, instalaci nebo napojení kuchyňského zařízení na odpady a další pomocné práce. Dále nemusíme řešit balení věcí. Stěhované předměty se ukládají do kartónů a obalů, speciální obaly ochrání i dražší a cenné předměty.

Postup při stěhování

Jak stěhování probíhá? Nejprve pracovník objekt prohlédne, zjistí rozsah zakázky a dohodne se s klientem na konkrétních požadavcích (místo nastěhování, nutnost zvýšené opatrnosti u některých předmětů atd.). Již v této fázi se stanoví cena a další postup stěhování.

Samotné stěhování začíná řádným zabalením, zajištěním a označením předmětů. Po naložení a převezení (v případě požadavku zákazníka i ve vypolstrovaných přepravních prostorech) se předměty nastěhují na určené místo. Nábytek se smontuje a rozmístí podle předem dohodnutého plánu. V posledním kroku se odváží a likviduje balící materiál.

Stěhování těžkých břemen

Těžká břemena a předměty do celkové hmotnosti 600 kg stěhujeme pomocí speciálních stěhovacích kurt, pro přesuny používáme též skejty s nosností do 1000 kg. Dále využíváme paletové vozíky a rudly. Těžká břemena do 30 tun se stěhují s pomocí speciální techniky, jako jsou schodolezy, kladky, jeřáby a další. Díky takovému vybavení lze stěhovat také haly, sklady, průmyslovou techniku a další. Při stěhování drahých strojů a počítačových zařízení je velice důležité nejen vybavení, ale i zkušenosti firmy a samozřejmě kvalitní pojištění.

Vyklízení prostor

Také vyklízení předchází konzultace rozsahu zakázky a domluva se zákazníkem. Podle toho se stanovuje cena. Záleží na typu vyklízeného prostoru a také na požadavcích zákazníka na způsob likvidace věcí. Po sepsání konkrétní objednávky vám bude zaslána ke schválení cenová nabídka. V den vyklízení je důležité, abyste zajistili místo pro náš vůz a co nejsnadnější přístup k objektu. Následuje už jen naložení věcí a následně odvoz k likvidaci.